„Kultura inspirująca”

Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny


Kultura inspirująca – ogłoszenie wyników naboru

W ramach programu Kultura inspirująca minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński przyznał dofinansowanie 32 projektom na łączną kwotę 8,9 mln złotych. Przedsięwzięcia będą realizowane w trybie jednorocznym oraz dwuletnim.

Program Kultura inspirująca 2021-2022

Program Kultura inspirująca jest jednym z filarów zintegrowanego systemu promocji kultury polskiej za granicą – projektu strategicznego, realizowanego w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Strategicznym celem programu jest upowszechnianie na arenie międzynarodowej wiedzy o najbardziej wartościowych zjawiskach polskiej kultury w oparciu o projekty zmierzające do wieloletniej współpracy polskich instytucji kultury z kluczowymi instytucjami zagranicznymi oraz w partnerstwie z polskimi placówkami zagranicznymi.

W trwającej edycji programu umożliwiono dofinansowanie zadań w trybie dwuletnim (2021-2022). Takie rozwiązanie ułatwi planowanie wydarzeń w dłuższym okresie oraz dostosowanie harmonogramu przedsięwzięcia do działalności zagranicznych instytucji.

W roku 2020, pomimo niesprzyjającej sytuacji związanej z pandemią, zrealizowano 17 projektów, w tym m.in.:

  • Muzeum Narodowe w Krakowie zrealizowało zadanie „Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuki Rzemiosł, 1890-1918” we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Londynie. W celu zapewnienia bezpiecznej realizacji przedsięwzięcia, a także odbioru wśród możliwie najszerszego grona zagranicznych zwiedzających, w wyniku uzgodnień z partnerem strategicznym projektu tj. William Morris Gallery, wystawa została przeniesiona na rok 2021. W ramach projektu stworzono anglojęzyczną stronę internetową na temat Młodej Polski, obejmującą również informacje na temat planowanej wystawy i wydarzeń towarzyszących. Jednocześnie szerokie uznanie, zarówno w brytyjskiej prasie, jak i w przestrzeni online, zyskała książka „Young Poland: The Polish Arts & Crafts Movement, 1890-1918”, będąca efektem projektu badawczego i pierwszą anglojęzyczną publikacją dedykowaną w całości tematyce polskiej sztuki stosowanej i rzemiosła artystycznego około 1900 roku, przygotowaną specjalnie z myślą o międzynarodowych odbiorcach.
  • Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny był realizatorem projektu „Taniec natchniony – od folkloru do współczesności – prezentacja spektaklu baletowego „Exodus” jako nowatorskiego podejścia do promocji kultury polskiej” we współpracy z Instytutem Polskim w Tokio. Partnerami strategicznymi projektu byli Port of Humanity Tsuruga Museum oraz Theater Xcai w Tokio. Zadanie polegało na filmowej prezentacji spektaklu „Exodus” w wykonaniu artystów baletu Zespołu „Śląsk”. Zaprezentowanie spektaklu japońskim widzom miało na celu wykreowanie pozytywnego wizerunku Polski z jednej strony jako państwa nowoczesnego, z drugiej zaś pielęgnującego tradycję. Jednymi z odbiorców zadania byli Ambasador RP w Australii i Japonii, przedstawiciele japońskiego parlamentu i korpusu dyplomatycznego.
  • Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność był realizatorem zadania „Between Life and Death. Stories of Rescue during the Holocaust” we współpracy z Instytutem Polskim w Tokio. Wystawa, ukazująca historie ratowania Żydów z 12 europejskich krajów, została zaprezentowana w siedzibie partnera strategicznego Osaka International Peace Center. Jednocześnie, w ramach projektu wyprodukowano krótki film edukacyjny omawiający sylwetki i historie dyplomatów niosących pomoc Żydom w okupowanej Europie. Instytut Polski w Tokio wsparł działania promocyjne, poprzez upowszechnienie wiadomości o wystawie oraz przekazanie informacji prasowej do mediów japońskich. Ponadto, zadanie było promowane wspólnie z Ambasadą Danii w Japonii oraz Ambasadą Izraela w Japonii.
  • Narodowe Centrum Kultury w ramach zadania „Mierz wysoko – ściana kultury” we współpracy z Instytutem Polskim w Pradze zrealizował warsztaty dla polskich i czeskich artystów w wyniku których przygotowano kilkanaście prac malarskich i graficznych. Przygotowane dzieła zostały połączone w mural tematycznie związany z 40-leciem Solidarności. Mural został odsłonięty równocześnie w Warszawie i w Pradze.
  • Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha we współpracy z Instytutem Polskim w Tokio zrealizował projekt „Kraków. Smok i Smok” mający na celu zorganizowanie wystawy w Japonii w formie serii plakatów ukazujących w nowoczesny sposób motywy wybrane przez polskich artystów, aby przybliżyć japońskim odbiorcom polskie postaci kultury i sztuki oraz miasto Kraków. Przedsięwzięcie stało się tłem uroczystości jubileuszowych strategicznego partnera i jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Sumida Hokusai Museum w roku 2020.

Żródło

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/kultura-inspirujaca

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: