Tarcza Antykryzysowa dla Kultury

Osoby na umowach cywilno-prawnych, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, vouchery dla kultury, wsparcie dla branży filmowej, wsparcie dla opiekunów pomników Historii i miejsc światowego dziedzictwa, dopłaty do wynagrodzeń w instytucjach kultury w Tarczy Antykryzysowej 4.0, Zwolnienia ze składek ZUS, postojowe i dotacje w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0, Kredyty o obniżonym oprocentowaniu, Tarcza Finansowa 2.0 mogą otrzymać wsparcie finansowe.

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/tarcza-antykryzysowa-dla-kultury2

Między innymi>

PRZEDSIĘBIORSTWA, organizacje pozarządowe oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Wybrane rozwiązania:

 • zwolnienie ze składek ZUS – Dowiedz się więcej – Tarcza Antykryzysowa 6.0 – dowiedz się wiecej
 • dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców Dowiedz się więcej – dowiedz się wiecej
 • dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – dowiedz się wiecej
 • 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracowników oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne – dowiedz się wiecej
 • pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP – dowiedz się wiecej
 • umorzenie zaległości podatkowej  – dowiedz się wiecej
 • możliwość odliczenia straty z bieżącego roku od dochodu za rok poprzedni – dowiedz się wiecej
 • niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców do kwoty 5 000 zł  – dowiedz się wiecej
 • trzykrotne świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą w wysokości 2080 zł albo 1300 zł  – dowiedz się wiecej

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Świadczenie postojowe oraz dodatkowe świadczenie postojowe, wprowadzone przepisami przyjętymi w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, są zwolnione z podatku dochodowego. W związku z tym twórcy i artyści, którzy uzyskali przychód ze świadczenia postojowego oraz dodatkowego świadczenia postojowego nie ujmują go w zeznaniu podatkowym PIT za 2020 rok. 
Podstawa prawna:
•    Świadczenia postojowe są wolne od podatku zgodnie z art. 52m ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
•    Podstawę do zwolnienia z podatku od dodatkowego świadczenia postojowego stanowi ustawa z dnia 28.11.2020 r. zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektóre inne ustawy. Pod linkiem poniżej znajdziesz potrzebne informacje.
 

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

Komunikat MKiDN nt. rozszerzenia Tarczy Finansowej 2.0 o branżę filmową

Dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do Tarczy Finansowej 2.0 włączono przedsiębiorców z branży filmowej. Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”.

Tarcza Antykryzysowa

Na posiedzeniu Rady Ministrów wicepremier Piotr Gliński zaproponował włączenie do mechanizmu Tarczy Finansowej 2.0. przedsiębiorców z branży filmowej:

 • PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych),
 • PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • PKD 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • PKD 59.20.Z  – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.

Zarówno produkcja muzyczna, jak i produkcja filmowa oraz dystrybucja i postprodukcja filmowa zostały istotnie ograniczone w okresie pandemii. W Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju ujęto jedynie działalność kin, które są na końcu powiązanego ze sobą mechanizmu działania sektora kinematografii. Istotne ograniczenie produkcji filmowych spowodowane sytuacją pandemii, w tym niemożność kontynuowania produkcji filmowej spowodowana chorobą aktora czy reżysera oraz innych osób uczestniczących w jej realizacji, wpływa ujemnie na obroty tych podmiotów oraz przerywa „łańcuch” dystrybucji dzieł filmowych. Działalność dystrybucyjna, postprodukcyjna oraz działalność w zakresie nagrań muzycznych są działaniami uzupełniającymi wobec produkcji filmowej ściśle z nią powiązanymi.

Rozwiązania w ramach Tarczy Finansowej 2.0 mają zapobiec znacznemu spadkowi przychodów i utracie płynności finansowej, a w konsekwencji zmniejszeniu ryzyka utraty miejsc pracy i bankructw przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych przez ograniczenia związane z pandemią.

Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Na program składają się dwa działania:

 • Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł; mikrofirma zatrudnia więcej niż 1 osobę, a mniej niż 9; roczny obrót netto lub suma bilansowa za rok 2019 jest mniejszy lub równy kwocie 2.000.000 EUR;
 • Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm o wartości 6,5 mld zł; sektor małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnia więcej niż 1 osobę, a mniej niż 249; roczny obrót netto nie przekracza 50.000.000 EUR lub jego suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 EUR;

Wnioski o udzielenie wsparcia mogą być składane przez przedsiębiorców do 28 lutego 2021 r.

Wybrane warunki udzielenia subwencji:

 • prowadzenie działalności w ramach co najmniej jednego określonego w programie kodu PKD;
 • zatrudnianie co najmniej jednego pracownika na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 31 lipca 2020 r.;
 • zanotowanie określonego spadku obrotów oraz dodatkowe warunki formalne.

Warunki umorzenia 100 proc. subwencji: 

 • kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej;
 • utrzymanie średniego zatrudnienia (mikroprzedsiębiorstwa) lub rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji (MŚP);
 • weryfikacja ex post prognozy straty oraz wysokości obrotów gospodarczych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. (MŚP).

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-programu-rzadowego-tarcza-finansowa-20-polskiego-funduszu-rozwoju-dla-mikro-malych-i-srednich-firm

Więcej informacji w linku poniżej>

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/komunikat-mkidn-nt-rozszerzenia-tarczy-finansowej-20-o-branze-filmowa

Fundusz Wsparcia Kultury

Fundusz Wsparcia Kultury to pomoc finansowa ze strony polskiego rządu kierowana do sektora kultury. Jego budżet to 400 mln zł. Celem Funduszu jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Fundusz Wsparcia Kultury to przede wszystkim program dla gospodarki, której istotnym i bardzo dynamicznym sektorem jest kultura – przyznane środki mają na celu ożywienie gospodarki poprzez dofinansowanie jednego z najbardziej kreatywnych z sektorów. Rekompensata dotyczy utraconych – z powodu epidemii – przychodów w okresie od 12 marca do 31 grudnia br.

Beneficjenci: instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: