NASZA MISJA

 1. Wspieranie i pomoc w rozwoju kariery młodzieży uzdolnionej artystycznie. 
 1. Wspieranie działalności kulturalnej, szczególnie w zakresie promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie, a także dorosłych artystów. 
 1. Wspieranie działalności wydawniczej w zakresie edukacji artystycznej dla dzieci i dorosłych. 
 1. Wspieranie i pomoc w rozwoju świadomości młodego pokolenia w zakresie promocji kultury regionalnej polskiej, podhalańskiej na całym świecie. 
 1. Integracja Polonii z innymi krajami poprzez łączenie kultur regionalnych w projektach artystycznych. 
 1. Wspieranie wszelkiej działalności na rzecz tworzenia, upowszechniania, promocji kultury i sztuki. 
 1. Inicjowanie upowszechniania edukacji kulturalnej i artystycznej. 
 1. Wspieranie kultury i sztuki w Polsce i zagranicą. 
 1. Wspieranie kultury, sztuki, designu, mody. 
 1. Kultywowanie tradycji, dziedzictwa narodowego i regionalnego. 
 1. Promowanie i upowszechnianie kultury i sztuki za granicą oraz kultury i sztuki innych narodów w Polsce. 
 1. Wspieranie i tworzenie możliwości rozwoju dla zdolnych twórców Polskich. 
 1. Promowanie regionu podhalańskiego jako prężnego ośrodka kultury regionalnej. 
 1. Promowanie regionu podhalańskiego, jego walorów kulturalnych, ekologicznych, turystycznych, rekreacyjnych i innych. 
 1. Promocja międzynarodowa górali podhalańskich. 
 1. Promowanie Polski  jako kraju partnerskiego. 
 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia. 
 1. Działalność kulturalna na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 1. Propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, kulturalnych, organizacyjnych, artystycznych, edukacyjnych. 
 1. Wspieranie rozwoju kultury, nauki, techniki, kreatywności i innowacji. 
 1. Propagowanie idei wielokulturowości i międzykulturowości. 
 1. Prowadzenie działalności kulturalnej w tym współdziałanie w organizacji przedsięwzięć mających na celu zbliżenie kultury Polskiej i innych narodów. 
 1. Wspieranie współpracy transgranicznej. 
 1. Wspieranie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i innymi państwami. 
 1. Promocja i organizacja wolontariatu. 
 1. Propagowanie i realizowanie programów edukacyjnych przygotowujących dzieci i młodzież do życia jako wartościowych członków społeczeństwa demokratycznego. 
 1. Promowanie ekologii. 
%d bloggers like this: